TIBBİ CİHAZ SATIŞ REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

 

 

 

 

TIBBİ CİHAZ SATIŞ REKLAM VE TANITIM
YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız

Bilindiği Üzere Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve
Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 02.09.2020 tarihinde
Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 09.02.2021 tarihinde ise Türkiye İlaç ve
Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin
Uygulanmasına İlişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

Yayınlanan kılavuzun 16ıncı maddesi 3üncü fıkrası:‘’Tıbbi cihazların tüketiciye hitaben
gazete, radyo, televizyon ve telefonda satış aracılığıyla veya doğrudan satış yoluyla
piyasaya arzı ya da piyasada bulundurulması yasaktır.’’
Yayınlanan kılavuzun 16ıncı maddesi 4üncü fıkrası:
a) ‘’Yalnızca; optisyenlik müesseselerinde satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan
cihazların,
b) Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen
cihazların, tüketiciye hitaben internet ortamında satışı yasaktır.’’

Yayınlanan kılavuzun 16ıncı maddesi 12inci fıkrası:
‘’İlgili mevzuat uyarınca optisyenlik müessesleri tarafından internet aracılığıyla tüketiciye
yönelik olarak numaralı (mihraklı) gözlük camı ve bu camlara özgü imal edilmiş gözlük

çerçeveleri ile reçeteli her türlü lens satışı yapılması yasaktır’’

29001 sayılı Yönetmeliğin 28 maddesi 3 üncü fıkrası;
‘’Sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz
alanında çalışan teknik elemanlar hakkında ise bağlı oldukları kurum veya meslek örgütü
nezdinde disiplin işlemleri başlatılır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.
Yukarıda işaret edilen mevzuat hükümleri ve Oda Disiplin Kurulumuzca alınan kararlara
odamız bölgesinde faaliyet gösteren meslek mensuplarımızın riayet etmelerini talep eder,
tüketiciye yönelik gerek internet siteleri gerekse sosyal medya hesapları üzerinden
tanıtım, reklam ve satış yapamayacaklarını hatırlatırız.
Aksi halde meslek mensuplarımızın birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkı koruyup, hâkim kılmak amacıyla Oda
Yönetim ve Disiplin Kurulumuz tarafından yürürlükteki kanun, yönetmelik ve diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceğini bilgilerinize sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla

Mersin Optisyen-Gözlükçüler Odası
Yönetim Kurulu

Paylaş

COMMENTS