ANAYASA MAHKEMESİNDEN TARİHİ KARAR

Değerli Meslektaşlarımız

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve Odalarının kuruluş ve teşkiline ilişkin tartışmalara Anayasa Mahkemesi 09/04/2021 tarihli ve E:2020/80; K:2021/34 sayılı Kararı ile son noktayı koymuştur.

İki madde ile Birlik ve Oda Kanunu olur mu!, Odalara sakın kayıt olmayın!, aidat ödemeyin!, odalar kapanıyor! diyenler Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile bir kez daha hüsrana uğramışlardır.

Anayasa Mahkemesi verdiği bu son kararla Birlik ve Odalarımızın kuruluşu ve teşkili ile 5193 sayılı kanunun Geçici 4’ncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan 6643 sayılı kanunun idari ve mali hükümlerinin kıyasen uygulanmasını onamıştır. Disipline ilişkin hükümlerin ise kıyasen uygulanamayacağına hükmetmiştir. Ayrıca Anayasa mahkemesi TOGB Birliği tarafından hazırlanıp genel kurul onayına sunulan ve Resmi Gazetede yayınlanan ve/veya yayınlanması için gönderilen yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin ilgi fıkra ve cümleleri de iptal etmiştir.

Anayasa mahkemesi hukuksal bir boşluğun doğmaması açısından kamu yararı gözetilerek bu kararın Resmi Gazete de yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetmiştir. İş bu sebeple yürürlükteki yönetmeliklerin uygulanmasına 9 aylık süre ile devam edileceğinin meslektaşlarımızca bilinmesi gerekmektedir.

Disipline ilişkin hükümler ile yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususlar 9 aylık süre içinde T.B.M.M tarafından yapılacak kanuni düzenleme ile düzenlenecektir.

25.01.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Mali ve İdari hükümleri Birlik ve Odalarımızca kıyasen uygulanmaya devam edilecektir.

Birlik ve Odalarımız tarafından ek kanuni düzenlemeler ile ilgili gerekli hazırlık ve çalışmalar yapılmakta olup meslek mensuplarımızın endişe etmelerini gerektirecek bir vaziyetin olmadığının bilinmesini isteriz.

Meslek mensuplarımızdan beklentimiz ve talebimiz Odalarımızı ve Birliğimizi itibarsızlaştırmak isteyenlere fırsat vermemeleri, itibar etmemeleridir.

Anayasa Mahkemesinin Kararını okumak için https://mersin.ogo.org.tr/wp-content/uploads/2021/06/ogo.pdf

5193 Sayılı Kanunun Güncel İşlenmiş halini okumak için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5193&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Bilgilerinize, saygılarımızla

VIII. Bölge Mersin Optisyen-Gözlükçüler Odası
Başkan

Serkan YAKAN

 

Paylaş

COMMENTS